Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 16
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 25
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 29
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 9
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 20
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 24
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 4
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 12
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 8
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 11
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 7
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 17
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 2
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 32
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 15
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 22
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 6
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 27
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 23
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 13
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 31
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 14
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 10
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 30
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 3
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 33
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 18
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 26
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 21
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 28
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 5
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 19
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 16
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 25
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 29
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 9
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 20
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 24
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 4
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 12
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 8
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 11
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 7
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 17
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 2
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 32
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 15
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 22
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 6
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 27
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 23
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 13
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 31
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 14
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 10
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 30
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 3
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 33
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 18
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 26
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 21
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 28
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 5
Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C – Foto 19

Utrecht – Rijnvliet West | Fase 11C

127 m2 - 160 m2 wonen

139 m2 - 304 m2 perceel

€ 629.000,- tot € 989.000,-

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

IN VERKOOP !

De inschrijving voor fase 11C is gesloten. Er zijn op dit moment nog enkele woningen beschikbaar, wil jij meer weten over deze woningen? Neem dan snel een kijkje op de projectwebsite voor meer informatie! (thuisinrijnvliet.nl)

De woningen bieden bovendien tal van opties en uitbreidingsmogelijkheden. Je kunt er dus helemaal jouw droomhuis van maken!
Zie jij jezelf hier al wonen? Door je bij de voorinschrijving al aan te melden en je voorkeuren kenbaar te maken krijg je voorrang tijdens de toewijzing.
Hierdoor heb je invloed op het proces en maak je meer kans om één van deze woningen te bemachtigen. De voorinschrijving sluit op maandag 11 april om 17.00 uur. De definitieve verkoop volgt later.
Op de projectwebsite kan je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief zodat wij je op de hoogte zullen houden met betrekking tot nieuwe details zoals datum start verkoop en de (definitieve) prijzen.

Rijnvliet blijft enorm populair en is nog steeds in ontwikkeling mede dankzij vele betrokken bewoners. En aansprekend voorbeeld daarvan is het project: ‘de eetbare woonwijk Rijnvliet’ dat onlangs een internationale prijs in de wacht gesleept heeft. Een publieksjury van ruim duizend Europese burgers heeft de Innovation in Politics Awards 2021 toegekend aan Utrecht, in de categorie Ecologie.
Een resultaat waar we trots op mogen zijn! Nog dit jaar wordt de aanleg van het voedselbos in de wijk afgerond.

Locatie
Westelijk van Utrecht ligt een unieke wijk waar je perfect kunt wonen, werken, ondernemen en recreëren. Dichtbij de stad wonen in een ruime woning in een groene en waterrijke omgeving. Je vindt in Rijnvliet, hét Nieuwe Tuindorp, eigenlijk alles wat je nodig hebt, zoals een basisschool, een groot sportpark met voetbal- en hockeyvelden, (overdekte) tennisbanen, een rugbyclub en een manege. Heel uitnodigend is de grote Strijkviertelplas met een fijn zwemstrand. In de nabijheid zijn ook het groene, uitgestrekte Maximapark, een ziekenhuis en uiteraard complete winkel- en leisure centra aanwezig. Echt bijzonder is de Metaal Kathedraal, een culturele broedplaats op het snijvlak van ecologie, kunst en samenleving.

In Rijnvliet kun je dus in elk jaargetijde naar hartenlust recreëren. Je fietst vanuit de wijk in 20 minuten over de nieuwe Daphne Schippersbrug naar de binnenstad van Utrecht. Of je neemt de snelle OV-verbinding, die je zo in hartje stad brengt. Daar is elke dag veel te beleven voor alle leeftijden. Utrecht is niet alleen een stad voor vrijwel alle studies, maar ook zeer geliefd vanwege zijn fraaie oude centrum waar vele en bijzondere winkels te vinden zijn. Rijnvliet ligt zeer centraal in Nederland, waardoor alle grote steden heel goed bereikbaar zijn. In een paar minuten zit je op de A2 en de A12 naar Amsterdam, Den Bosch, Arnhem of Rotterdam/Den Haag.

Deze toplocatie is onderverdeeld in diverse deelplannen, waar Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling totaal ca. 500 woningen ontwikkeld. Ondanks de verschillende woningen is er toch één buurt ontworpen. Dat zit hem vooral in het geselecteerde bouwmateriaal. Zo worden alle woningen voorzien van hand gevormde bakstenen in aardetinten, oranje, rood en donkerbruin. Op de daken komen leivormige- en Hollandse dakpannen. De woningen staan naast elkaar met verschillende kapvormen, hebben ruime tuinen en ze sluiten overal op het openbare gebied aan met hagen en tuinmuren. De twee-onder-een-kapwoningen zijn veelal voorzien van een gemetselde bloembak. De eindwoningen van de rijtjes hebben extra ontwerpaandacht gekregen. De kopgevels met erkers en extra kozijnen verlevendigen het straatbeeld, maar zorgen tevens voor sociale controle op het openbaar gebied. Met de diverse kopersopties kun je de woning verder op maat vormgeven. Jouw woning, jouw thuis!
Een thuis dat past bij jouw manier van leven.

ON SALE !

Registration for phase 11C is closed, but there are still a few houses available, are you interested to know more about these properties? Have a quick look at the projectwebsite. (thuisinrijnvliet.nl)

---

The houses also offer numerous options and expansion options. So you can make it your dream home!
Can you see yourself living here? By registering during the pre-registration and making your preferences known, you will be given priority during the allocation.
This gives you influence on the process and gives you a better chance of getting one of these homes. Pre-registration closes on Monday, April 11 at 5 p.m. The final sale will follow later.
On the project website you can also register for the newsletter so that we will keep you informed about new details such as the date of the start of sales and the (final) prices.

Rijnvliet remains extremely popular and is still developing thanks to many involved residents. An appealing example of this is the project: 'the edible residential area Rijnvliet', which recently won an international prize. A public jury of more than a thousand European citizens has awarded the Innovation in Politics Awards 2021 to Utrecht in the Ecology category.
A result we can be proud of! The construction of the food forest in the district will be completed this year.

Location
Western of Utrecht is a unique neighborhood where you can perfectly live, work, do business and relax. Living close to the city in a spacious home in a green and water-rich environment. In Rijnvliet, the Nieuwe Tuindorp, you will actually find everything you need, such as a primary school, a large sports park with football and hockey fields, (indoor) tennis courts, a rugby club and a riding school. Very inviting is the large Strijkviertelplas with a nice swimming beach. The green, extensive Maxima Park, a hospital and, of course, complete shopping and leisure centers are also nearby. The Metal Cathedral is really special, a cultural breeding ground at the intersection of ecology, art and society.

In Rijnvliet you can therefore recreate to your heart's content in every season. You can cycle from the neighborhood in 20 minutes over the new Daphne Schippers Bridge to the center of Utrecht. Or you can take the fast public transport connection, which will take you right into the heart of the city. There is a lot to experience every day for all ages. Utrecht is not only a city for almost all studies, but also very popular because of its beautiful old center where many and special shops can be found. Rijnvliet is very centrally located in the Netherlands, making all major cities very easily accessible. In a few minutes you are on the A2 and the A12 to Amsterdam, Den Bosch, Arnhem or Rotterdam / The Hague.

This top location is subdivided into various sub-plans, where Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling is developing a total of approximately 500 homes. Despite the different houses, one neighborhood has been designed. This is mainly due to the selected building material. For example, all homes are fitted with hand-shaped bricks in earth tones, orange, red and dark brown. Slate-shaped and Dutch roof tiles will be installed on the roofs. The houses are next to each other with different roof shapes, have spacious gardens and they connect everywhere to the public area with hedges and garden walls. The semi-detached houses are often equipped with a brick flower box. The end houses of the rows have received extra design attention. The end facades with bay windows and extra frames enliven the street scene, but also provide social control in the public area. With the various buyer options you can further customize the home. Your house, your home!
A home that suits your way of life.

Meer lezen Minder

Heb je vragen over dit project?

Neem contact op met
Vestiging

Nieuwegein

Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?

Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.