Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 8
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 6
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 5
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 3
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 10
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 2
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 7
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 9
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 4
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 11
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 13
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 12
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 8
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 6
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 5
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 3
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 10
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 2
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 7
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 9
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 4
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 11
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 13
Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A – Foto 12

Nieuwegein – Havenkwartier | Fase 1A

105 m2 - 196 m2 wonen

90 m2 - 225 m2 perceel

€ 462.500,- tot € 896.000,-

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

IN VERKOOP

Je interesse kenbaar maken en digitaal inschrijven is mogelijk middels jouw persoonlijke account, welke is aan te maken op de projectwebsite (havenkwartier-nieuwegein.nl). De eerste inschrijftermijn is reeds gesloten maar er zijn nog enkele woningen beschikbaar waarvoor je je kunt inschrijven. Vragen over de woningen? Neem dan contact op met één van de verkopend makelaars voor meer informatie. We helpen je graag verder!

Rijnhuizen in Nieuwegein krijgt een nieuwe bestemming: Een verrassende woon- en werkwijk met groene verbindingen. Met het Havenkwartier krijgt Rijnhuizen prachtige woonkansen aan het water en in het groen. Wonen aan de nieuwe haven of aan het waterrijke natuurgebied, er is volop keuze! Hier zie en beleef je het water, de boten en het groen. Hier komen 29 appartementen, 55 rij- en hoekwoningen, 14 twee-onder-een-kapwoningen en 3 vrijstaande woningen. Met Havenkwartier krijgt Rijnhuizen ook een nieuwe haven, met volop waterplezier. Wil je wonen aan deze nieuwe kades of toch in het waterrijke natuurgebied, er is volop keuze!

Daarnaast worden er in het project ook 40 sociale huurappartementen ontwikkeld. De verhuur van deze appartementen wordt verzorgd door een woningcorporatie.

OVERAL EN ALLES DICHTBIJ
Havenkwartier ligt aan het Merwedekanaal aan de prachtige zuidkant van de wijk Rijnhuizen in Nieuwegein. In de omgeving is er het hele jaar door van alles te beleven, met een veelzijdig aanbod aan sportverenigingen, cultuur, winkels en horeca. Ook het onderwijs is er prima geregeld. Voor de wekelijkse boodschappen ben je met de auto of de fiets zo in het centrum van Nieuwegein. In winkelcentrum Cityplaza vind je maar liefst 150 winkels!

PARK VAN DE TOEKOMST
Rijnhuizen is een groen en waterrijk gebied. Om al het groen toegankelijker te maken voor de bewoners wordt er een nieuw robuust oeverpark langs het Merwedekanaal gecreëerd. Dit park vormt straks samen met het bestaande water en groen in de wijk een prachtige, bio-diverse plek voor recreatie en ontspanning.

WONEN AAN DE HAVEN
De woningen in fase 1 liggen in het gebied rond de haven van Havenkwartier. Gebaseerd op de pakhuizen van
weleer, worden hier prachtige eigentijdse woningen gebouwd met een industrieel karakter. Er is veel variatie in woningen en gevelaanzichten. Hier woon je aan een prachtig ingerichte kade en geniet je van de gezelligheid van een levendige binnenhaven. Een plek met gezellige daghoreca, waar je de andere bewoners uit de wijk ontmoet. Hier kunnen de kindjes fijn met elkaar spelen in de speeltuin, terwijl je zelf geniet met een koffie in de zon en uitkijkt op de boten en sloepen die uitvaren. Of je gaat zelf een dagje het water op, misschien wel in je eigen sloep. Een aantal bewoners van Haven-kwartier krijgt de luxe van een ligplaats aangeboden. Dus de mogelijkheid om je eigen boot voor de deur te leggen is aanwezig.

BLIJF OP DE HOOGTE
Meld je aan via de projectwebsite (havenkwartier-nieuwegein.nl) en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom nieuwbouwproject Havenkwartier. Via deze website is het ook mogelijk om in te schrijven op de beschikbare woningen!

ON SALE | Still a few houses (including spacious harbor houses) available!

Expressing your interest and registering digitally is possible through your personal account, which can be created on the project website (havenkwartier-nieuwegein.nl). The first registration period has already closed, but there are still a few homes available for which you can register. Questions about the houses? Please contact one of the selling brokers for more information. We are happy to help you!

---

Rijnhuizen in Nieuwegein will be given a new destination: a surprising residential and work area with green connections. With the Havenkwartier, Rijnhuizen will have wonderful living opportunities on the water and in green surroundings. Living at the new harbor or at the water-rich nature reserve, there is plenty of choice! Here you can see and experience the water, the boats and the greenery. Here will be 29 apartments, 55 terraced and corner houses, 14 semi-detached houses and 3 detached houses. With Havenkwartier, Rijnhuizen will also have a new port, with plenty of water fun. Do you want to live on these new quays or in the wetland nature reserve, there is plenty of choice!

In addition, 40 social rental apartments are also being developed in the project. The rental of these apartments is provided by a housing corporation.

EVERYWHERE AND EVERYTHING CLOSE
Havenkwartier is located on the Merwede Canal on the beautiful south side of the Rijnhuizen district in Nieuwegein. There is plenty to do in the area all year round, with a versatile range of sports clubs, culture, shops and restaurants. Education is also well organized. For the weekly shopping you can easily reach the center of Nieuwegein by car or bicycle. In the Cityplaza shopping center you will find no less than 150 shops!

PARK OF THE FUTURE
Rijnhuizen is a green and water-rich area. To make all the greenery more accessible to residents, a new robust bank park is being created along the Merwede Canal. Together with the existing water and greenery in the district, this park will soon form a beautiful, bio-diverse place for recreation and relaxation.

LIVING AT THE PORT
The homes in phase 1 are located in the area around the harbor of Havenkwartier. Based on the warehouses of
in the past, beautiful contemporary homes with an industrial character were built here. There is a lot of variation in homes and facade views. Here you live on a beautifully decorated quay and enjoy the cosiness of a lively inner harbour. A place with cozy daytime catering, where you meet the other residents of the neighborhood. Here the children can play together in the playground, while you enjoy yourself with a coffee in the sun and a view of the boats and sloops that sail out. Or you can go out on the water for a day, perhaps in your own sloop. A number of residents of Havenkwartier are offered the luxury of a berth. So the possibility to put your own boat in front of the door is present.

STAY INFORMED
Register via the project website (havenkwartier-nieuwegein.nl) and stay informed of all developments surrounding the Havenkwartier new construction project. Via this website it is also possible to register for the available properties!

Meer lezen Minder

Heb je vragen over dit project?

Neem contact op met
Vestiging

Nieuwegein

Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?

Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.