Touwslagersweg 12A 8
Touwslagersweg 12A 8 – Foto
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 2
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 3
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 4
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 5
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 6
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 7
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 8
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 9
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 10
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 11
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 12
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 13
Touwslagersweg 12A 8
Touwslagersweg 12A 8 – Foto
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 2
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 3
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 4
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 5
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 6
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 7
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 8
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 9
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 10
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 11
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 12
Touwslagersweg 12A 8 – Foto 13

Touwslagersweg 12A 8

3449 HX, Woerden

Prijs op aanvraag

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Het betreft hier een verhuurde bedrijfsunit gelegen op het bedrijventerrein Barwoutswaarder in Woerden.

Vloeroppervlak:
Het betreffende oppervlak is ca. 555 m² verhuurbaar vloeroppervlak, als volgt verdeeld:
ca. 185 m² bedrijfsruimte gelegen op de begane grond;
ca. 185 m² bedrijfsruimte gelegen op de eerste verdieping;
ca. 185 m² bedrijfsruimte gelegen op de tweede verdieping.

Parkeren: Er behoren 18 parkeerplaatsen bij de bedrijfsunit.

Koopsom:
€ 595.000,= kosten koper.

Huidige huuropbrengst:
€ 39.504,72 per jaar.

Voorzieningen:
De bedrijfsunit wordt opgeleverd in de huidige staat.

Ligging c.q. bereikbaarheid:
Het object is gelegen op bedrijventerrein “Barwoutswaarder” te Woerden. Dit is een kleinschalig bedrijventerrein dat gelegen is aan de rand van Woerden. Er zijn op dit bedrijventerrein diverse bedrijven gevestigd variërend van autobedrijven tot opslag- en productiebedrijven.
De bereikbaarheid met eigen vervoer is goed. Het object is gelegen nabij de rijksweg A12 (Den Haag/ Rotterdam-Utrecht).

Bouwjaar: 2002.

Energielabel: Volgt.

Bestemming en gebruik: Bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 3.2.
Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website omgevingswet.overheid.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met ons kantoor.

Waarborgsom: Er zal door koper een waarborgsom gestort worden ter grootte van 10 % van de koopsom.

Notaris: Keuze koper.

Koopakte: Conform model NVM.

Oplevering: Het verkochte zal op de Leveringsdatum terstond na het verlijden van de Leveringsakte aan Koper in bezit worden gesteld, aan koper worden overgedragen en door koper worden aanvaard in de feitelijke, juridische, fiscale, milieukundige (waaronder begrepen de milieukundige staat van de bodem en het grondwater van het verkochte alsmede de eventuele aanwezigheid van asbest en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen), bouwkundige en technische staat waarin het zich ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst bevond (“as is, where is”). Koper heeft ter zake van de feitelijke, juridische, fiscale, milieukundige (waaronder begrepen de milieukundige staat van de bodem en het grondwater van het verkochte alsmede de aanwezigheid van asbest en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen), bouwkundige en technische staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. Koper en verkoper komen overeen dat de aanwezigheid van enige verontreiniging van het Verkochte (inclusief doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen of bodem- of grondwaterverontreiniging) nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst, tot betaling door Verkoper van enige andere bijdrage of enige schadevergoeding, in welke vorm ook, tot enigerlei verrekening of tot welke aanspraak jegens Verkoper ook.

Transport: In overleg.

Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Beschikbaar

Vraagprijs

€ 595.000 k.k.

Toegevoegd

04-04-2024

Aanmeldingsreden

In verkoop genomen

Heb je vragen over dit pand?

Neem contact op met

Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V.