Odijkseweg 36
Odijkseweg 36 – Foto 19
Odijkseweg 36 – Foto 12
Odijkseweg 36 – Foto 13
Odijkseweg 36 – Foto 15
Odijkseweg 36 – Foto 4
Odijkseweg 36 – Foto 7
Odijkseweg 36 – Foto 20
Odijkseweg 36 – Foto 9
Odijkseweg 36 – Foto 14
Odijkseweg 36 – Foto
Odijkseweg 36 – Foto 5
Odijkseweg 36 – Foto 2
Odijkseweg 36 – Foto 10
Odijkseweg 36 – Foto 21
Odijkseweg 36 – Foto 18
Odijkseweg 36 – Foto 8
Odijkseweg 36 – Foto 3
Odijkseweg 36 – Foto 16
Odijkseweg 36 – Foto 6
Odijkseweg 36 – Foto 11
Odijkseweg 36 – Foto 17
Odijkseweg 36 – Foto 22
Odijkseweg 36 – Foto 23
Odijkseweg 36 – Foto 32
Odijkseweg 36 – Foto 24
Odijkseweg 36 – Foto 30
Odijkseweg 36 – Foto 34
Odijkseweg 36 – Foto 29
Odijkseweg 36 – Foto 25
Odijkseweg 36 – Foto 28
Odijkseweg 36 – Foto 26
Odijkseweg 36 – Foto 27
Odijkseweg 36 – Foto 33
Odijkseweg 36 – Foto 36
Odijkseweg 36 – Foto 31
Odijkseweg 36 – Foto 35
Odijkseweg 36
Odijkseweg 36 – Foto 19
Odijkseweg 36 – Foto 12
Odijkseweg 36 – Foto 13
Odijkseweg 36 – Foto 15
Odijkseweg 36 – Foto 4
Odijkseweg 36 – Foto 7
Odijkseweg 36 – Foto 20
Odijkseweg 36 – Foto 9
Odijkseweg 36 – Foto 14
Odijkseweg 36 – Foto
Odijkseweg 36 – Foto 5
Odijkseweg 36 – Foto 2
Odijkseweg 36 – Foto 10
Odijkseweg 36 – Foto 21
Odijkseweg 36 – Foto 18
Odijkseweg 36 – Foto 8
Odijkseweg 36 – Foto 3
Odijkseweg 36 – Foto 16
Odijkseweg 36 – Foto 6
Odijkseweg 36 – Foto 11
Odijkseweg 36 – Foto 17
Odijkseweg 36 – Foto 22
Odijkseweg 36 – Foto 23
Odijkseweg 36 – Foto 32
Odijkseweg 36 – Foto 24
Odijkseweg 36 – Foto 30
Odijkseweg 36 – Foto 34
Odijkseweg 36 – Foto 29
Odijkseweg 36 – Foto 25
Odijkseweg 36 – Foto 28
Odijkseweg 36 – Foto 26
Odijkseweg 36 – Foto 27
Odijkseweg 36 – Foto 33
Odijkseweg 36 – Foto 36
Odijkseweg 36 – Foto 31
Odijkseweg 36 – Foto 35

Odijkseweg 36

3994 AT, Houten

383 m2 kantoor

637 m2 perceel

Prijs op aanvraag

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

De kantoorruimte van Reinaerde in Houten bevindt zich aan de Odijkseweg 36 te Houten. De grond en opstallen zijn in eigendom van Reinaerde en bestaan uit 3 kadastrale percelen. Uittreksels van het kadaster zijn beschikbaar.
Het perceel is gelegen op een rustige locatie aan de Odijkseweg, die deels doodlopend is voor autoverkeer. Alle voorzieningen zijn binnen handbereik.

Houten is een echt fietsdorp. Vanaf de Odijkseweg bereik je per fiets binnen 2 minuten winkelcentrum de Dikke Boom en het Rond. De gewilde wijk ligt dicht bij het gezellige Oude Dorp van Houten. Hier vindt u diverse winkels, restaurants en andere voorzieningen. Bovendien zijn er in de omgeving verschillende scholen en kinderdagverblijven te vinden.

Vraagrijs : € 500.000,= k.k. (zegge : vijfhonderdduizend euro) kosten koper, onder gebruikelijke voorwaarden, notariële levering in overleg.

Kadastrale gegevens:
Perceel A 7431 – Perceelgrootte: 350 m²
Perceel A 7434 – Perceelgrootte: 7 m²
Perceel A 7435 – Perceelgrootte: 280 m²

Oppervlakte:
Totaal ca. 383 m² v.v.o., als volgt verdeeld:
ca. 305 m² gelegen op de begane grond;
ca. 78 m² gelegen op de verdieping.

BVO opstallen: ca. 415 m² / VVO opstallen: ca. 383 m²
Datum Meetopname: 3 oktober 2023 / Datum Meetrapport: 5 oktober 2023
Meetrapport Vista View: VV-2023-22538
Meetcertificaat: Type A, ingemeten en gecontroleerd op locatie
Status: Definitief

Parkeren:
Op openbaar gebied.

Duurzaamheid:
Energie label(s) : E
Breeam certifica(a)t(en) : Unclassified
Circulaire bouwmethode : Nee
Verwarmingsinstallaties : CV ketel
Isolatie : Daken, vloeren, gevels en beglazing
Gasloos : Nee

Toelichting:
Het object beschikt over energielabel E. Hetgeen in strijd met de huidige regelgeving waarbij kantoorgebouwen minimaal energielabel C moeten hebben. De gemeente Houten heeft Reinaerde hiervoor inmiddels een kennisgeving gestuurd. Reinaerde heeft de gemeente Houten geïnformeerd dat dit gebouw niet
meer in gebruik is als kantoorgebouw.

Bestemming:
Kantoor met als dubbelbestemming Archeologie 2.
Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website omgevingswet.overheid.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met ons kantoor.

De percelen en opstallen worden “as is, where is” aangeboden.

Vrij en onverhuurd.
Het Object zal geheel ontruimd, vrij van huur of pacht of ander(e) gebruiksrecht(en) worden geleverd.

Waarborgsom: Er zal door koper een waarborgsom gestort worden ter grootte van 10 % van de koopsom.
Notaris: Keuze koper.
Koopakte: Een concept van de koop- en notariële overeenkomst is opgemaakt door Van Benthem & Keulen B.V – Archimedeslaan 61 – 3584 BA Utrecht en zal op aanvraag kunnen worden aangeleverd.
Transport: De feitelijke en juridische levering zal tenminste binnen 10 weken na onherroepelijke goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen plaatsvinden.
Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.
Oplevering: Het verkochte zal op de Leveringsdatum terstond na het verlijden van de Leveringsakte aan Koper in bezit worden gesteld, aan koper worden overgedragen en door koper worden aanvaard in de feitelijke, juridische, fiscale, milieukundige (waaronder begrepen de milieukundige staat van de bodem en het grondwater van het verkochte alsmede de eventuele aanwezigheid van asbest en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen), bouwkundige en technische staat waarin het zich ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst bevond (“as is, where is”). Koper heeft ter zake van de feitelijke, juridische, fiscale, milieukundige (waaronder begrepen de milieukundige staat van de bodem en het grondwater van het verkochte alsmede de aanwezigheid van asbest en andere voor de gezondheid schadelijke stoffen), bouwkundige en technische staat van het Verkochte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. Koper en verkoper komen overeen dat de aanwezigheid van enige verontreiniging van het Verkochte (inclusief doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen of bodem- of grondwaterverontreiniging) nimmer aanleiding zal zijn tot ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst, tot betaling door Verkoper van enige andere bijdrage of enige schadevergoeding, in welke vorm ook, tot enigerlei verrekening of tot welke aanspraak jegens Verkoper ook.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Beschikbaar

Vraagprijs

€ 500.000 k.k.

Toegevoegd

01-01-1970

Perceeloppervlakte

637 m2

Kantoorruimte

383 m2

Aanmeldingsreden

In verkoop genomen

Heb je vragen over dit pand?

Neem contact op met

Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V.