Handboog 6d
Handboog 6d – Foto 4
Handboog 6d – Foto
Handboog 6d – Foto 8
Handboog 6d – Foto 6
Handboog 6d – Foto 3
Handboog 6d – Foto 2
Handboog 6d – Foto 7
Handboog 6d – Foto 5
Handboog 6d – Foto 9
Handboog 6d
Handboog 6d – Foto 4
Handboog 6d – Foto
Handboog 6d – Foto 8
Handboog 6d – Foto 6
Handboog 6d – Foto 3
Handboog 6d – Foto 2
Handboog 6d – Foto 7
Handboog 6d – Foto 5
Handboog 6d – Foto 9

Handboog 6d

3994 AD, HOUTEN

112 m2 bedrijfshal

2.212 m2 perceel

Prijs op aanvraag

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Te koop:
Unieke maatschappelijke bedrijfsunit met tuin gelegen op de begane grond van nieuwbouwproject BloX21 te Houten.
Het project is inmiddels opgeleverd.

Unit 2 heeft een oppervlak (bvo) van 112 m² en een verkoopprijs van € 198.500,= vrij op naam, te vermeerderen met BTW.
Deze unit is gelegen op de begane grond met de entree in de corridor en aan de achterzijde een stuk tuin van bruto ca. 37 m².

Naast de benoemde casco koopsom is er een meerprijs verschuldigd van € 31.200,=, te vermeerderen met BTW.
Dit betreft de volgende installaties/voorzieningen:
-meterkast met enkele groepen voor zonnepanelen, warmtepomp en verlichting;
-6 led panelen t.b.v. verlichting;
-vloerverwarmingsleidingen;
-16 zonnepanelen;
-warmtepomp t.b.v. verwarmen/koelen;
-afzuiging met WTW.

Deze unit is bestemd voor educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening en/of sportvoorzieningen, e.e.a. conform het bestemmingsplan van gemeente Houten.
Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld tandtechniek/mondhygiëne, specialisten in diverse zorggebieden, schoonheidssalons, personal training etc.

Het gehele plan bestaat uit twee bouwlagen met in totaal 13 bedrijfsunits variërend in afmeting van 75 m² tot ca. 300 m². Ieder unit heeft een eigen entree. De verdieping is bereikbaar met trap en lift.

Het project bestaat uit 2 verdiepingen met in totaal 13 bedrijfsappartementen. Het plan is opgezet op basis van een raster van 5x5m1 met zowel op begane grond als verdieping een verbindingsstrook van 5m1. Hierdoor zijn alle appartementen te realiseren met een eigen toegang en liggen ze allemaal aan een buitengebied. Op de begane grond is deze strook een verbindingsgang tussen plein en parkeerplaats. Op de verdieping vormt deze strook de toegangsweg naar de appartementen op de verdieping. Via een trap, met een mooi doorzicht naar de verdieping, en een lift is de verdieping voor iedereen bereikbaar. De groenstroken rondom het plan worden zoveel mogelijk toegewezen aan de aanliggende appartementen. De verbindingsstrook op de verdieping kan ook gedeeltelijk ingericht worden als terras. Daarnaast zijn er enkele appartementen met een eigen dakterras. De gevels van het plan worden uitgevoerd in metselwerk met een rustieke gevelsteen en verticaal gerichte sandwichelementen in staal. Het plan krijgt daarmee zowel een klassiek als modern karakter. Glasgedeelten zijn uitgevoerd in aluminium met aan de bovenzijde ruimte voor het aanbrengen van een bedrijfsnaam en logo. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf de Kruisboog. Alle appartementen hebben de beschikking over 1 of 2 genummerde parkeerplaatsen op de parkeerstrook langs de Rondweg. Voor bezoek zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Voor het project is een VvE opgericht waar de kopers verplicht deelnemer van zullen worden.
Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand. Nadat alle verkochte eenheden opgeleverd zijn wordt het collectieve gedeelte aan de Vereniging van Eigenaren overgedragen.

Inzake het verwarmen en koelen van uw unit zal er additioneel tegen een meerprijs een pakket aangeboden worden met onder andere een warmtepompinstallatie, zonnepanelen en vloerverwarming, alsmede ventilatie teneinde een goed werkklimaat te kunnen bewerkstelligen.

De bouw is gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving.
Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO).

Begane Grondvloer:
De begane grondvloer zal worden uitgevoerd in betonnen kanaalplaten en worden afgewerkt met een zandcement dekvloer. Vloerdikte en wapening worden gebaseerd op een vloerbelasting van 500 kg/m². De onderzijde van de betonvloer zal worden voorzien van isolatie, Rc = 4,5 m²K/W.

Constructie: De constructie voor het bevestigen van gevel, dak en verdiepingsvloeren zal worden uitgevoerd m.b.v. stalen constructieprofielen en dragend kalkzandsteen metselwerk of betonnen wanden. Ten behoeve van het opvangen van de verdiepingsvloer worden opleggingen in het metselwerk en/of stalen balken en kolommen voorzien. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed. De staalconstructies worden niet geschilderd. De definitieve constructiewijze kan in overleg met de aannemer nog worden aangepast..

Verdiepingsvloer:
De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in prefab betonplaten en afgewerkt met een zand-cementdekvloer. Vloerbelasting verdiepingsvloer is 500 kg/m². De verdiepingsvloer is tevens het plafond van de appartementen op de begane grond. Dit plafond wordt voorzien van spuitstucwerk.

Scheidingswanden:
De scheidingswanden tussen de appartementen worden uitgevoerd in casco-kalkzandsteen of betonnen elementen conform eisen. De wanden worden behangklaar afgewerkt, geschikt voor aanbrengen behang of sauswerk

Dak en Dakafwerking:
Het dak wordt uitgevoerd in prefab betonplaten, die worden voorzien van de vereiste isolatie. Het dak wordt afgewerkt met een bitumenlaag of kunststofbedekking . Gevelranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel. De binnenzijde van de dakplaten wordt afgewerkt met spuitstucwerk. Rc = 6,0 m²K/W.

Gemetselde gevel:
De gevel wordt opgebouwd uit bakstenen, een luchtspouw, thermische isolatie en een kalkzandsteen of betonnen binnenblad. Het binnenblad wordt behangklaar afgewerkt. Het binnenblad kan deels ook worden uitgevoerd in sandwichplaat of beton. Rc = 4,5 m²K/W.

Staalplaat gevel:
De gevel wordt opgebouwd uit sandwichplaat-constructie. De stalen binnendoos(of binnenzijde sandwichplaat) is sendzimir verzinkt en wordt afgewerkt met voorzetwand van gipsplaat en behangklaar. De binnendoos wordt gevuld met thermische isolatie. De buitenplaat is sendzimir verzinkt en voorzien van een PVF2 coating dik 25 micron, model golfprofiel 18/76. (gevels gelegen langs naburige panden worden voldoende brandwerend uitgevoerd overeenkomstig de eisen).

Gevelkozijnen en puien:
In de gevel worden aluminium kozijnen en puien in kleur opgenomen. De puien worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk in de kwaliteit SKG**.

Trappen:
Voor het bereiken van de verdieping van appartement 8 wordt een open vuren houten trap toegepast. De trap is afgewerkt met een grondlaag voor schilderwerk.

Meterkasten:
Ieder appartement wordt voorzien van een prefab meterkast t.b.v. de nutsinvoeren.

Installaties:
Er worden geen installaties in de appartementen opgenomen. Wel is voorzien in aansluitingen voor nutsbedrijven(gas, elektra en water) en wordt een afgedopt afvoerpunt voor de riolering aangebracht.

Terreinafwerking:
Het terrein rondom het bedrijfspand wordt bestraat met bkk straatklinkers. Parkeerplaatsen worden t.o.v. de rijweg gemarkeerd middels stroken klinkers of parkeervak in een afwijkende kleur. Er is ook voorzien in een plek voor het stallen van fietsen. Het regenwater wordt opgevangen in infiltratiekratten o.i.d. en zodoende geïnfiltreerd in de bodem.

Aansluiting Nutsbedrijven:
De aansluitingen voor de nutsbedrijven worden verzorgd en hiervoor zal langs de gevel een meterkast worden geplaatst.
Gasaansluiting. deze vervalt uit oogpunt van duurzaamheid
Elektra-aansluiting; per bedrijfsunit wordt een aansluiting verzorgd van 3 x 25A
Wateraansluiting via Vitens; iedere bedrijfsunit zal worden voorzien van een aansluiting op het waterleidingnet, met een maximale capaciteit van 1 m3 per uur.
Per bedrijfsunit wordt voorzien in een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Afwijkingen:
Van bovenstaande omschrijvingen mag worden afgeweken, indien geen afbreuk wordt gedaan aan functionele en technische kwaliteiten van het bedrijfsverzamelgebouw. Er zal, naar aanleiding van wijzigingen, nimmer een verrekening plaatsvinden met de koper.

Algemeen:
Bij de aanneemsom is inbegrepen een naamsaanduiding van het bedrijf in het daarvoor bestemde frame zoals opgenomen in de buitengevels. Indien zich verstoppingen of breuk aan de rioleringen voor­doen, veroorzaakt door grondverzakking ligt dit buiten de macht van de aannemer. De aannemer behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in materiaal en afwerkingen. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van boven bedoelde is niet mogelijk. Meerwerk zal pas dan worden uitgevoerd als hierover ­­schriftelijke overeenstem­ming is bereikt. Bij tegenstrijdigheden van de perspectieven en de inhoud van deze technische omschrijving is de inhoud van de technische omschrijving bindend.
Opties als bijvoorbeeld; verwarming, verdere inrichting, aanvullende installaties, etc. zijn in nader overleg goed bespreekbaar.

Garanties:
Voor een overzicht van de garanties verwijzen wij naar het verkoopboekje, welke bij ons is op te vragen.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Verkocht

Vraagprijs

€ 198.500 k.k.

Toegevoegd

01-01-1970

Perceeloppervlakte

2.212 m2

Bedrijfsruimte

112 m2

Aanmeldingsreden

In verkoop genomen

Heb je vragen over dit pand?

Neem contact op met

Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V.