Verkocht onder voorbehoud

Te koop: Meester Kraaiplaats 1, De Werkhof

Bouwnummer, 3985 SR Werkhoven Onderdeel van nieuwbouwproject De Werkhof

€ 278.602,- v.o.n.

Beschrijving

Lees meer
In deze landelijke omgeving liggen de bouwkavels rondom een (nog aan te leggen) groen plantsoen. De kavels variëren in grootte en vorm. De kavels grenzen aan de achterzijde aan de Kromme Rijn, speelruimte en groen en/of het stuk ecologisch gebied met bossages en een ven. Hier kunt u uw eigen droom tot leven brengen, binnen de randvoorwaarden die daarvoor gesteld zijn.

Belangrijke regels voor het bouwen
Woning
Op de kavel mag een vrijstaande woning worden gebouwd in twee lagen met een kap;
De goothoogte mag maximaal 6 m zijn en de nokhoogte maximaal 11 m;
De inhoud van de woning mag 750 m3 zijn (exclusief de vergunningsvrije bouwdelen en kelders);
De woningen staan met hun entree en voorgevel gericht naar de openbare weg;
Het grondvlak van het hoofdgebouw van de woning moet gesitueerd worden binnen het bouwvlak zoals opgenomen op de kaart;
De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2,5 m;

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
De totale oppervlakte van bijbehorende bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mag niet meer dan 70 m2 bedragen;
Bijgebouwen, aan- en uitbouwen mogen in ten hoogste 1 bouwlaag met kap worden gebouwd;
Bijgebouwen, aan- en uitbouwen dienen op een afstand van 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gerealiseerd;
De nokhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 5 m bedragen en van aan- en uitbouwen mag niet meer dan 6 m bedragen;
Bijgebouwen, aan- en uitbouwen en overkappingen mogen buiten het bouwvlakgesitueerd worden en op minder dan 2,5 m van de zijdelingse perceelsgrens gebouwd worden;
Bijgebouwen, aan- en uitbouwen dienen op een afstand van 3 m. vanaf de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gerealiseerd;
Aan- of uitbouwen, alsmede bijgebouwen dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw.
Parkeren
Op de kavel moeten twee parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
Belangrijke beeldkwaliteiteisen (voor alle zie:www.bunnik.nl/over-bunnik/woningbouwprojecten/breed-werkhoven)
De dakvorm die gerealiseerd moet worden is een zadeldak, mansardedak of schilddak. Er worden geen eisen gesteld aan de nokrichting. Dakopbouwen op kappen zijn niet toegestaan, nokrichting mag variëren;
De nieuwe gebouwen staan met hun voorgevel gericht naar de openbare weg;
De gevelopbouw, gevelgeleding en plasticiteit dienen aan te sluiten bij de gevelopbouw,
gevelgeleding en plasticiteit van de omliggende omgeving;
Gevels worden hoofdzakelijk opgetrokken uit baksteen. Aardkleuren bepalen het gebied van de hoofdvlakken. In lichte kleur geschilderde gevels en stucwerk worden toegestaan indien deze in getemperd kleurniveau worden toegepast;
Het dak van het hoofdgebouw is afgedekt met dakpannen;
Zijgevels die duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dienen als voorgevel behandeld te worden;
De gevels van de woningen worden beëindigd door een forse kap, met een duidelijk geprofileerde lijst en/of een fors dakoverstek;
Toegevoegde elementen worden zelfstandig vormgegeven in de lijn van de architectuur van het geheel;
Erfafscheiding op achtererven gelegen in het zicht van openbare ruimten, moeten afgestemd zijn op de architectuur van het hoofdgebouw.
Overige
Een woning mag gebruikt worden voor de uitoefening van een beroep of bedrijfsactiviteiten aan huis, mits:
a. niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen daarvoor wordt
aangewend met een maximum van 60 m_;
b. het beroep of bedrijf aan huis door de bewoners zelf wordt uitgeoefend;
c. het gebruik geen invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en
geen onevenredige parkeerdruk veroorzaakt;
d. er geen detailhandel plaatsvindt.

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 17121/2593679
Prijs € 278.602,- v.o.n.
Status Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 28 april 2014
Laatste wijziging Woensdag 13 december 2017
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Nieuwbouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 599 m²
Kom langs - of - Maak een afspraak