Schijfmos 11
Schijfmos 11 – Foto
Schijfmos 11 – Foto 35
Schijfmos 11 – Foto 36
Schijfmos 11 – Foto 38
Schijfmos 11 – Foto 34
Schijfmos 11 – Foto 37
Schijfmos 11 – Foto 33
Schijfmos 11 – Foto 31
Schijfmos 11 – Foto 32
Schijfmos 11 – Foto 27
Schijfmos 11 – Foto 28
Schijfmos 11 – Foto 30
Schijfmos 11 – Foto 29
Schijfmos 11 – Foto 26
Schijfmos 11 – Foto 22
Schijfmos 11 – Foto 23
Schijfmos 11 – Foto 25
Schijfmos 11 – Foto 21
Schijfmos 11 – Foto 20
Schijfmos 11 – Foto 24
Schijfmos 11 – Foto 16
Schijfmos 11 – Foto 15
Schijfmos 11 – Foto 18
Schijfmos 11 – Foto 14
Schijfmos 11 – Foto 19
Schijfmos 11 – Foto 17
Schijfmos 11 – Foto 13
Schijfmos 11 – Foto 12
Schijfmos 11 – Foto 11
Schijfmos 11 – Foto 10
Schijfmos 11 – Foto 9
Schijfmos 11 – Foto 7
Schijfmos 11 – Foto 5
Schijfmos 11 – Foto 8
Schijfmos 11 – Foto 6
Schijfmos 11 – Foto 3
Schijfmos 11 – Foto 2
Schijfmos 11 – Foto 4
Schijfmos 11
Schijfmos 11 – Foto
Schijfmos 11 – Foto 35
Schijfmos 11 – Foto 36
Schijfmos 11 – Foto 38
Schijfmos 11 – Foto 34
Schijfmos 11 – Foto 37
Schijfmos 11 – Foto 33
Schijfmos 11 – Foto 31
Schijfmos 11 – Foto 32
Schijfmos 11 – Foto 27
Schijfmos 11 – Foto 28
Schijfmos 11 – Foto 30
Schijfmos 11 – Foto 29
Schijfmos 11 – Foto 26
Schijfmos 11 – Foto 22
Schijfmos 11 – Foto 23
Schijfmos 11 – Foto 25
Schijfmos 11 – Foto 21
Schijfmos 11 – Foto 20
Schijfmos 11 – Foto 24
Schijfmos 11 – Foto 16
Schijfmos 11 – Foto 15
Schijfmos 11 – Foto 18
Schijfmos 11 – Foto 14
Schijfmos 11 – Foto 19
Schijfmos 11 – Foto 17
Schijfmos 11 – Foto 13
Schijfmos 11 – Foto 12
Schijfmos 11 – Foto 11
Schijfmos 11 – Foto 10
Schijfmos 11 – Foto 9
Schijfmos 11 – Foto 7
Schijfmos 11 – Foto 5
Schijfmos 11 – Foto 8
Schijfmos 11 – Foto 6
Schijfmos 11 – Foto 3
Schijfmos 11 – Foto 2
Schijfmos 11 – Foto 4

Schijfmos 11

3994 LT, HOUTEN

172 m2 wonen

perceel

5 kamers

Deze woning is verkocht

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

De Schijfmos in Houten, misschien wel één van de meest eigenzinnige en vooral verrassende gebouwen van Houten.De buitenkant volgt het straatbeeld van de wijk met de hoge, rechte en voorname gevels. De vormen worden wat verzacht door de rondingen in de straten en Schijfmos (de naam zegt het al) is een volledig rond gebouw.
Met die vorm verhult het gebouw misschien wel haar meest bijzondere eigenschap: een prachtige binnentuin met als centraal punt een prachtige grote groene kroon.
De boom staat in het hart met daar omheen een gezamenlijk stuk binnentuin, die vanuit ieders privé-deel bereikbaar zijn. De totale tuinruimte is zo groot, dat je nauwelijks de achterburen kunt zien, je hoort geen storende echo en het is een prachtige oase van groen. Heel bijzonder!
Onder deze hele tuin (hij grenst aan de woonkamers op de 1e etage) bevindt zich de parkeergarage, nr. 11 heeft hier 2 eigen plekken en tevens de installatie voor de warmte-koude-opslag.
De woning heeft een directe toegang tot de parkeergarage, ideaal met het laden en lossen van de auto.
Maar laten we beginnen met de beschrijving van de indeling bij de voorzijde van de woning aan de buitenzijde dus.
Nr. 11 ligt aan de voorzijde aan een grasveld en kijkt ver weg naar het begin van de wijk. Aan deze zijde bevindt zich de voordeur met entree/hal, meterkast en toilet. Door deze indeling is de werk-/slaapkamer aan de voorzijde heel geschikt om als werkplek aan huis te gebruiken, zelfs bij beroepen waarbij cliënten aan huis moeten worden ontvangen.
De werkkamer is licht en een tussendeur vormt een perfecte barrière tussen zakelijk en privé. Achter de tussendeur bevindt zich een 2e hal met trapopgang, deur naar de parkeergarage en berging/wasruimte.
1e etage: Hal met toilet en bergkast. Lichte L-vormige woonkamer/keuken met aan de voorzijde 2 Franse balkons met dubbele deuren en aan de tuinzijde een grote schuifpui, die een directe verbinding vormt met de prachtige groene oase buiten.
Een overkapping zorgt er voor dat de tuin ook bij mindere weerscondities veel woongenot kan bieden.
De hoeveelheid daglicht op alle etages is overweldigend, de aangebrachte zonwering is geen overbodige luxe.
2e etage: Een ruime overloop leidt naar de gemoderniseerde badkamer en het separate toilet.
De beide slaapkamers op deze etage zijn buitengewoon ruim.
3e etage: op de laatste woonlaag bevindt zich op de overloop een grote kast met hierin de vernieuwde WKO-installaties (lease) en is er ruimte voor berging.
De grote slaapkamer heeft een fantastisch aangrenzend dakterras, gericht naar het zuiden met een formidabel uitzicht.
De dakbedekking van het dakterras en het hoge dak zijn beide in 2021 vernieuwd.
Door de opzet van het gebouw is er sprake van een VvE, waarbij de huidige eigenaren een extra component storten, aangezien zij kiezen voor deelname aan het schilderonderhoud (facultatief).
De bijdrage aan de VvE per maand is: € 307,- per kwartaal (incl. schilderwerk).
De bijdrage per maand voor de WKO-installatie bedraagt: € 147,-, dit is inclusief gebruik, vastrecht en lease.

Aanvaarding: in overleg.

Bijzonderheden:
*geheel vloerverwarming en ook vloerkoeling (ca. 3 graden)
*2 parkeerplaatsen
*gasvrij
*mogelijkheid om praktijk aan huis te hebben, afgescheiden van privé
*bijzonder huis in al even bijzondere setting

Interesse in dit huis? Schakel direct jouw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang en bespaart je tijd, geld en zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Houten vind je op Funda.

The Schijfmos in Houten, perhaps one of the most idiosyncratic and above all surprising buildings in Houten. The exterior follows the streetscape of the neighborhood with the high, straight and distinguished facades. The shapes are softened by the curves in the streets and Schijfmos (the name says it all) is a completely round building.
With this shape, the building hides perhaps its most special feature: a beautiful courtyard garden with a beautiful large green crown as the central point.
The tree is in the heart, surrounded by a shared courtyard garden, which can be reached from everyone's private part. The total garden space is so large that you can hardly see the neighbors in the back, you do not hear any disturbing echoes and it is a beautiful oasis of greenery. Very special!
Underneath this entire garden (it adjoins the living rooms on the 1st floor) is the parking garage, No. 11 has 2 private spaces here and also the installation for heat-cold storage.
The house has direct access to the parking garage, ideal for loading and unloading the car.
But let's start with the description of the layout at the front of the house on the outside.
No. 11 is located at the front on a lawn and looks far away to the beginning of the neighborhood. On this side is the front door with entrance/hall, meter cupboard and toilet. This layout makes the work/bedroom at the front very suitable for use as a workplace at home, even in professions where clients have to be received at home.
The office is light and a connecting door forms a perfect barrier between business and private. Behind the connecting door is a 2nd hall with stairs, door to the parking garage and storage/laundry room.
1st floor: Hall with toilet and storage cupboard. Bright L-shaped living room/kitchen with 2 French balconies with double doors at the front and large sliding doors on the garden side, which form a direct connection with the beautiful green oasis outside.
A roof ensures that the garden can also offer a lot of living pleasure in lesser weather conditions.
The amount of daylight on all floors is overwhelming, the sun protection installed is not a superfluous luxury.
2nd floor: A spacious landing leads to the modernized bathroom and separate toilet.
The two bedrooms on this floor are exceptionally spacious.
3rd floor: on the last floor there is a large cupboard on the landing with the renovated thermal energy systems (lease) and there is room for storage.
The master bedroom has a fantastic adjoining roof terrace, oriented to the south with formidable views.
The roof covering of the roof terrace and the high roof were both renewed in 2021.
Due to the design of the building, there is a VvE, whereby the current owners deposit an extra component, as they choose to participate in the painting maintenance (optional).
The contribution to the VvE per month is: € 307 per quarter (incl. painting)
The monthly contribution for the ATES installation is: €147, which includes use, standing charges and lease.

Acceptance: in consultation.

Particularities:
*complete underfloor heating and also floor cooling (approx. 3 degrees)
*2 parking spaces
*gas free
* possibility to have a practice at home, separated from private
* special house in an equally special setting

Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchasing broker.
Your NVM purchase broker stands up for your interests and saves you time, money and worries.
You can find addresses of fellow NVM purchase brokers in Houten on Funda.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Verkocht

Toegevoegd

09-12-2022

Vraagprijs

€ 569.000,- k.k.

Appartement vve bijdrage

€ 0,-

Servicekosten p/mnd

€ 67,-

Woonoppervlakte

172 m2

Externe bergruimte

24 m2

Gebouwgebonden buitenruimte

37 m2

Overige inpandige ruimte

0 m2

Inhoud

564 m3

Aantal kamers

5

Aantal slaapkamers

4

Bouwvorm

Bestaande bouw

Energieklasse

A+++

Soort(en) verwarming

Vloerverwarming Geheel, Warmtepomp, Warmte Terugwininstallatie

Soort(en) warm water

Doorstroomboiler

Alle kenmerken tonen Minder kenmerken tonen

Heb je vragen over deze woning?

Wil je ook door ons geholpen worden? Doe onze gratis huiswaarde check!

Je hebt de keuze uit een online waardebepaling of de nauwkeurige waardebepaling. Beide zijn gratis. Uiteraard is het altijd mogelijk om na de online waardebepaling alsnog een afspraak te maken voor een nauwkeurige waardebepaling. Ga je voor een accurate en complete waardebepaling of voor snelheid en gemak?