Poortwachterslaan ong. B ong
Poortwachterslaan ong. B ong

Poortwachterslaan ong. B ong

3451, VLEUTEN

wonen

511 m2 perceel

kamer

€ 434.350,- v.o.n.

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Op zoek naar een écht onderscheidende woonplek? Een plek met veel natuur en alle ruimte om jouw nieuwe huis te verwezenlijken? Ontdek dan deze kavel gelegen in HAARZICHT aan de Poortwachterslaan te Vleuten, in directe nabijheid van het Kasteel de Haar te Haarzuilens. Hier krijg jij de kans om echt het huis van uw dromen te realiseren!

De Poortwachterslaan is nog niet zichtbaar op Google Maps maar is gelegen tussen Thematerweg en de Haarzichtlaan.

De nieuwe wijk HAARZICHT nabij Vleuten heeft een eigenzinnig karakter: u woont hier landelijk. Het groen en het water van de Haarrijnse plas zijn vlakbij. Streekproducten zoals fruit, zuivel en honing koopt u rechtstreeks van de makers

Haarzicht is een plek om zuinig op te zijn vanwege de rijke historie en de natuur. Hier wonen is een voorrecht; het is wellicht de laatste keer dat u zo’n kans krijgt in dit deel van Nederland.

Droomlocatie:
Landelijk wonen in een dorpse wijk, prachtig gelegen tegen het bestaande centrum van Vleuten met landgoed Haarzuilens in de ‘achtertuin’; maak kennis met Haarzicht. De nieuwe wijk krijgt een eigenzinnig karakter met dank aan de dorpse straatjes, landelijke vergezichten en het heerlijke dorpspark in het hart van de wijk.

Maak kennis met Haarzicht. Een nieuwbouwwijk dat is gebouwd op goede gronden, want hier is de geschiedenis rijk en de omgeving prachtig. Haarzicht ligt tegen het bestaande dorp van Vleuten met landgoed Haarzuilens in de ‘achtertuin’. Even verderop vindt u Kasteel de Haar en de Haarrijnseplas. In totaal komen er circa 500 duurzame nieuwbouwwoningen. Deze huizen zijn verdeeld over vijf verschillende buurten die allemaal een eigen sfeer hebben.

Dat Haarzicht is volledig nieuw is, betekent niet dat de bewoners hoeven te pionieren. Haarzicht is een uitbreiding van het bestaande dorp Vleuten en grenst deels aan de Thematerweg. Wie hier woont, geniet gelijk van alles wat Vleuten te bieden heeft. En dat is best veel voor zo’n klein dorp. Er zijn landelijk bekende winkelketens, lokale ondernemers, scholen, gezondheidszorg en er is een station. Daarbij kunt u in het dorp genieten van goede horeca en zijn er volop recreatie- en sportmogelijkheden. Ook is er een school (Kees Valkensteinschool) met kinderopvang. In de gymzaal kan in de avonduren ook gesport worden. En dan te bedenken dat Leidsche Rijn en Utrecht ook nog praktisch om de hoek liggen. Dat Haarzicht geen eigen voorzieningen heeft, heeft als groot voordeel dat het er heerlijk rustig wonen is.

Droomwoning:
U heeft ongetwijfeld wel eens uw gedachten laten gaan over uw eigen vrijstaande droomhuis op een ruime kavel. Wel, die gedachten kunnen in Haarzicht werkelijkheid worden: met een locatie die ongetwijfeld uw inspiratie prikkelt. Want wie wil er nu niet wonen in een landelijke omgeving met een geitjesboerderij of een plattelandswinkel als buren en een kasteel bijna in uw achtertuin!

We hebben de belangrijkste toetsingscriteria voor u op een rijtje gezet. Alle overige voorschriften en toetsingscriteria zijn te vinden in het bestemmingsplan en het beeldregieplan welke u als bijlage kunt opvragen.

Het is een droom van velen, die maar door weinigen in praktijk kan worden gebracht: het bouwen van een eigen huis. Natuurlijk zijn er bestaande woningen die aansluiten bij uw eigen ideeën. Maar het summum van woongenot is wel het ontwerpen van de woning die perfect op uw eisen en wensen is toegesneden.

Kavel en randvoorwaarden:
Er kan een vrijstaande woning met een maximale bebouwingsoppervlakte van ca. 322 m² (Kavel B) worden gerealiseerd. Voor de nokhoogte van het hoofdgebouw is aanvullend vrijstelling verleend om tot maximaal 11 meter hoog te bouwen met een maximale goothoogte van 7 meter. Teven kan een uitbouw van ca. 130 m³ worden gerealiseerd met een vergunningsplichtig bijgebouw van 50 m². Een eventueel te bouwen tuinhuis wordt niet gezien als vergunningsplichtig gebouw.

Bijzonderheden:
– bouwkavel van circa 511 m² Kavel B;
– Minimale inschrijfprijs van 850,- per m2 vrij op naam;
– Unieke locatie in de randstad;
– Tuin rondom en direct aan het natuurgebied;
– Op fietsafstand van Vleuten, Haarzuilens, Utrecht en De Meern;
– Diverse sport- en recreatievoorzieningen in de buurt;
– Basisscholen en voortgezet onderwijs in directe omgeving;
– Amsterdam, binnen 30 minuten bereikbaar;
– Prima ontsluiting naar snelwegen;
– Veilige & ruime fiets- en wandelpaden;
– Levering Hermans & Schuttevaer notarissen.

Inschrijfprocedure
U heeft tot vrijdag 14 april 12.00 uur gelegenheid om in te schrijven de kavel aan de Poortwachterslaan. U geeft hiervoor de koopsom en voorwaarden aan. Uiterlijk dinsdag 18 april zult u door de makelaar worden geïnformeerd over de beslissing van de verkoper. Nadat de kavel voorlopig aan u gegund is, volgt een verkoopgesprek.

____

Looking for a truly distinctive place to live? A place with lots of nature and all the space to realize your new home? Then discover this lot located in HAARZICHT on the Poortwachterslaan in Vleuten, in the immediate vicinity of the Castle de Haar in Haarzuilens. Here you get the chance to really realize the house of your dreams!

The Poortwachterslaan is not yet visible on Google Maps but is located between Thematerweg and Haarzichtlaan.

The new HAARZICHT district near Vleuten has a quirky character: you live here in a rural setting. The greenery and the water of the Haarrijnse plas are nearby. You can buy regional products such as fruit, dairy and honey directly from the makers

Haarzicht is a place to be careful with because of its rich history and nature. Living here is a privilege; it may be the last time you get such an opportunity in this part of the Netherlands.

Dream location:
Rural living in a village-like neighbourhood, beautifully situated against the existing center of Vleuten with the Haarzuilens estate in the ‘back garden’; get to know Haarzicht. The new district will have a quirky character thanks to the village streets, rural views and the lovely village park in the heart of the district.

Get to know Haarzicht. A new residential area built on good grounds, because here the history is rich and the surroundings are beautiful. Haarzicht is located against the existing village of Vleuten with the Haarzuilens estate in the ‘back garden’. A little further on you will find Kasteel de Haar and the Haarrijnseplas. In total, there will be approximately 500 sustainable new-build homes. These houses are spread over five different neighborhoods that all have their own atmosphere.

The fact that Haarzicht is completely new does not mean that the residents have to pioneer. Haarzicht is an extension of the existing village of Vleuten and partly borders the Thematerweg. Those who live here immediately enjoy everything that Vleuten has to offer. And that is quite a lot for such a small village. There are nationally known retail chains, local entrepreneurs, schools, health care and there is a station. In addition, you can enjoy good restaurants in the village and there are plenty of recreational and sports opportunities. There is also a school (Kees Valkensteinschool) with childcare. You can also work out in the gym in the evenings. And to think that Leidsche Rijn and Utrecht are also practically around the corner. The fact that Haarzicht does not have its own facilities has the great advantage that it is wonderfully quiet to live there.

Dream home:
You have undoubtedly had your thoughts about your own detached dream home on a large plot. Well, those thoughts can become reality in Haarzicht: with a location that will undoubtedly stimulate your inspiration. Because who wouldn’t want to live in a rural environment with a goat farm or a country store as neighbors and a castle almost in your backyard!

We have listed the most important assessment criteria for you. All other regulations and assessment criteria can be found in the zoning plan and the visual management plan, which you can request as an appendix.

It is a dream of many, which can only be put into practice by a few: building your own house. Of course there are existing homes that match your own ideas. But the pinnacle of living enjoyment is designing the home that is perfectly tailored to your requirements and wishes.

Lot and preconditions:
A detached house with a maximum building area of approx. 322 m² (Lot B) can be realized. For the ridge height of the main building, an additional exemption has been granted to build up to a maximum of 11 meters with a maximum gutter height of 7 metres. An extension of approx. 130 m³ can also be realized with an outbuilding of 50 m² that requires a permit. Any garden house to be built is not regarded as a building subject to a permit.

Particularities:
– building plot of approximately 511 m² Lot B;
– Minimum registration price of 850,- per m2 free in name;
– Unique location in the Randstad;
– Garden around and directly on the nature reserve;
– Within cycling distance of Vleuten, Haarzuilens, Utrecht and De Meern;
– Various sports and recreational facilities nearby;
– Primary and secondary schools in the immediate vicinity;
– Amsterdam, accessible within 30 minutes;
– Excellent access to highways;
– Safe & spacious cycling and walking paths;
– Supply of Hermans & Schuttevaer civil-law notaries.

Registration procedure
You have until Friday 14 April 12.00 to register the lot at the Poortwachterslaan. You indicate the purchase price and conditions for this. You will be informed by the estate agent of the seller’s decision no later than Tuesday 18 April. After the lot has been provisionally awarded to you, a sales meeting will follow.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Verkocht onder voorbehoud

Toegevoegd

31-03-2023

Vraagprijs

€ 434.350,- v.o.n.

Appartement vve bijdrage

€ 0,-

Perceeloppervlakte

511 m2

Inhoud

0 m3

WOZ Waarde

€ 0,-

Bouwvorm

Niet van toepassing

Alle kenmerken tonen Minder kenmerken tonen

Heb je vragen over deze woning?

Neem contact op met

Pim Nieuwenhuyze

Vestiging

Vleuten | De Meern | Leidsche Rijn

Wil je ook door ons geholpen worden? Doe onze gratis huiswaarde check!

Je hebt de keuze uit een online waardebepaling of de nauwkeurige waardebepaling. Beide zijn gratis. Uiteraard is het altijd mogelijk om na de online waardebepaling alsnog een afspraak te maken voor een nauwkeurige waardebepaling. Ga je voor een accurate en complete waardebepaling of voor snelheid en gemak?