Langendijk 14
Langendijk 14 – Foto
Langendijk 14 – Foto 47
Langendijk 14 – Foto 49
Langendijk 14 – Foto 51
Langendijk 14 – Foto 46
Langendijk 14 – Foto 45
Langendijk 14 – Foto 50
Langendijk 14 – Foto 48
Langendijk 14 – Foto 43
Langendijk 14 – Foto 44
Langendijk 14 – Foto 42
Langendijk 14 – Foto 39
Langendijk 14 – Foto 41
Langendijk 14 – Foto 38
Langendijk 14 – Foto 36
Langendijk 14 – Foto 40
Langendijk 14 – Foto 35
Langendijk 14 – Foto 34
Langendijk 14 – Foto 33
Langendijk 14 – Foto 29
Langendijk 14 – Foto 37
Langendijk 14 – Foto 31
Langendijk 14 – Foto 25
Langendijk 14 – Foto 32
Langendijk 14 – Foto 30
Langendijk 14 – Foto 27
Langendijk 14 – Foto 23
Langendijk 14 – Foto 24
Langendijk 14 – Foto 28
Langendijk 14 – Foto 26
Langendijk 14 – Foto 22
Langendijk 14 – Foto 20
Langendijk 14 – Foto 19
Langendijk 14 – Foto 21
Langendijk 14 – Foto 18
Langendijk 14 – Foto 15
Langendijk 14 – Foto 14
Langendijk 14 – Foto 11
Langendijk 14 – Foto 17
Langendijk 14 – Foto 13
Langendijk 14 – Foto 7
Langendijk 14 – Foto 16
Langendijk 14 – Foto 10
Langendijk 14 – Foto 12
Langendijk 14 – Foto 8
Langendijk 14 – Foto 9
Langendijk 14 – Foto 4
Langendijk 14 – Foto 3
Langendijk 14 – Foto 6
Langendijk 14 – Foto 2
Langendijk 14 – Foto 5
Langendijk 14
Langendijk 14 – Foto
Langendijk 14 – Foto 47
Langendijk 14 – Foto 49
Langendijk 14 – Foto 51
Langendijk 14 – Foto 46
Langendijk 14 – Foto 45
Langendijk 14 – Foto 50
Langendijk 14 – Foto 48
Langendijk 14 – Foto 43
Langendijk 14 – Foto 44
Langendijk 14 – Foto 42
Langendijk 14 – Foto 39
Langendijk 14 – Foto 41
Langendijk 14 – Foto 38
Langendijk 14 – Foto 36
Langendijk 14 – Foto 40
Langendijk 14 – Foto 35
Langendijk 14 – Foto 34
Langendijk 14 – Foto 33
Langendijk 14 – Foto 29
Langendijk 14 – Foto 37
Langendijk 14 – Foto 31
Langendijk 14 – Foto 25
Langendijk 14 – Foto 32
Langendijk 14 – Foto 30
Langendijk 14 – Foto 27
Langendijk 14 – Foto 23
Langendijk 14 – Foto 24
Langendijk 14 – Foto 28
Langendijk 14 – Foto 26
Langendijk 14 – Foto 22
Langendijk 14 – Foto 20
Langendijk 14 – Foto 19
Langendijk 14 – Foto 21
Langendijk 14 – Foto 18
Langendijk 14 – Foto 15
Langendijk 14 – Foto 14
Langendijk 14 – Foto 11
Langendijk 14 – Foto 17
Langendijk 14 – Foto 13
Langendijk 14 – Foto 7
Langendijk 14 – Foto 16
Langendijk 14 – Foto 10
Langendijk 14 – Foto 12
Langendijk 14 – Foto 8
Langendijk 14 – Foto 9
Langendijk 14 – Foto 4
Langendijk 14 – Foto 3
Langendijk 14 – Foto 6
Langendijk 14 – Foto 2
Langendijk 14 – Foto 5

Langendijk 14

4132 AK, VIANEN

124 m2 wonen

140 m2 perceel

5 kamers

€ 600.000,- k.k.

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Deze sfeervolle, monumentale woning is op een bijzonder aantrekkelijke plek gelegen: in het historische centrum van Vianen, met de fraaie en ruime tuin aan de stadswal. Deze bijzondere combinatie maakt dat het levendige van het stadscentrum gecombineerd is met de heerlijke rust van de tuin en het uitzicht.

De woning is onderdeel van de 1e stadsherberg van Vianen, genaamd: “Neerlands Welvaren”.

Oorspronkelijk bouwjaar 1525, de woning is intensief gerenoveerd/herbouwd in 1987.

Inhoud 513 m³. Woonoppervlakte 124 m². Perceel oppervlakte 140 m².

Indeling
Begane grond:
De halfronde, dubbele groene poortdeur geeft via een overdekte poort, toegang naar de achtertuin. In de achtergevel is via een zogenoemde paardendeur toegang naar het tochtportaal. Dit is thans de enige entree van de woning. Via het tochtportaal met garderoberuimte is de deur naar de woonkeuken. De keuken heeft een L-vormige opstelling met apparatuur te weten: 4-pits gaskookplaat met onderliggende oven, afzuigkap en vaatwasmachine. Het hardstenen aanrechtblad heeft onderliggende keukenkasten. Het keukenraam is van buitenaf afsluitbaar met dubbele luiken (donkergroen). In de woonkeuken is een trapkast met verdeler vloerverwarming van de begane grond en tevens provisieruimte. Via een vierkante toog is de woonkamer (voormalig en-suite) te bereiken. De woonkamer heeft prachtige lichtinval door de hoge ramen, er is een openhaard met betegelde schouw en via een horizontaal schuifbare bibliotheektrap is de entresol met boekenkasten te bereiken. Een 2e hal in het midden van de begane grond geeft toegang naar de toiletruimte onder de trap, en een trapopgang naar de 1e verdieping.

Eerste verdieping:
Overloop met deur naar zeer ruimte toiletruimte met wastafel en Velterm kiepdakraam met dubbel glas. De badkamer heeft een hoog plafond, een dakkapel en is uitgerust met een brede design radiator, twee vaste wastafels, een bad met whirlpool en een handdouche. Naast het bad is een extra ruime inloopdouche met glazen wand. Het badkamerraam in de dakkapel geeft natuurlijke ventilatie en heeft een prettig uitzicht op de achtertuin, dijkhuisjes, de dijk en de 15e eeuwse stadspoort “Lekpoort”. De overloop met 4 treden omhoog naar soort opkamer met trapopgang naar de 2e verdieping en deur naar de slaapkamer aan de voorzijde van maar liefst 25 m² met schuifraam en een vaste inbouwkastenwand en het rookkanaal. De slaapkamer heeft een oud versierd balkenplafond. De oude verbindingsconstructies en bouwmaterialen zijn mooi in het zicht, een connectie naar het verleden.

Tweede verdieping: 
Grote zolderruimte met diverse bergruimtes en de opstelplaats voor de cv-combiketel en de wasmachine en droger met bovenliggend raam. Er is een dakkapel aan de voorzijde en 2 Veltram kiepramen van dubbelglas aan de achterzijde van de woning geplaats.  

Vliering/entresol
Op de zolderverdieping is een vaste, open trap aanwezig die toegang geeft naar daknok met daar een de entresolvloer met een slaapkamer.

Tuin op het noorden:
De achtertuin ligt werkelijk schitterend!
Achter in de tuin staat een stenen berging met over 1/3e deel van het zadeldak een bergvliering. De schuur is voorzien van 2 stroompunten, mede ideaal voor het opladen van de elektrische fiets. Door de dubbele poortdeur, is de tuin per motor toegankelijk.
Aan de achtergevel is een buitenkraan met waterafvoer. 

Bijzonderheden:
• Originele details zoals eeuwenoude balkenplafonds, muurankers, schuiframen en oud-Hollandse pannen.
• In de zijgevel van de woning (onder de poort), lijkt een vroegere opening naar de woning te zijn. Deze is thans niet in gebruik als entree.
• Vloerverwarming begane grond wordt niet meer warm.
• In de koopakte komt een niet-bewoners clausule aangezien de verkopers de woning niet hebben bewoond.

Verbeteringen omstreeks:
• 2022 Kozijnen geschilderd door erkend schildersbedrijf.
• 2018 Keuken en elektrische installatie is vernieuwd.

Oplevering: In overleg

Interesse in dit huis? Schakel direct jouw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
De NVM-aankoopmakelaar komt op voor jouw belang en bespaart tijd, geld en zorgen.

This attractive, monumental house is located in a particularly attractive spot: in the historic center of Vianen, with the beautiful and spacious garden on the city wall. This special combination makes that the lively of the city center is combined with the wonderful peace of the garden and the view.

The house is part of the 1st city inn of Vianen, called: "Neerlands Welvaren".

Originally built in 1525, the house was intensively renovated/rebuilt in 1987.

Contents 513 m³. Living area 124 m². Land area 140 m².

Classification
First floor:
The semicircular double green gate door gives access to the backyard through a covered gate. In the rear facade is through a so-called horse door access to the porch. This is currently the only entrance to the house. Through the draft portal with checkroom is the door to the kitchen. The kitchen has an L-shaped arrangement with appliances namely: 4-burner gas hob with underlying oven, extractor and dishwasher. The hard stone countertop has underlying kitchen cabinets. The kitchen window is lockable from the outside with double shutters (dark green). In the kitchen diner is a stair cupboard with distributor floor heating of the first floor and also a pantry. Through a square arch is the living room (former en-suite) to reach. The living room has beautiful light through the high windows, there is a fireplace with tiled hearth and through a horizontally sliding library staircase is the mezzanine with bookcases to reach. A 2nd hall in the middle of the first floor gives access to the toilet room under the stairs, and a staircase entrance to the 1st floor.

Second floor:
Landing with door to very spacious toilet room with sink and Velterm tilt roof window with double glazing. The bathroom has a high ceiling, a dormer and is equipped with a wide design radiator, two fixed sinks, a bath with whirlpool and a hand shower. Next to the bath is an extra-large walk-in shower with glass wall. The bathroom window in the dormer gives natural ventilation and has a pleasant view of the backyard, dike houses, the dike and the 15th century city gate "Lekpoort". The landing with 4 steps up to kind of upstairs room with staircase to the 2nd floor and door to the front bedroom of no less than 25 m² with sliding window and a fixed built-in wardrobe wall and the flue. The bedroom has an old decorated beam ceiling. The old connecting structures and building materials are nicely visible, a connection to the past.

Second floor:
Large attic space with several storage areas and the location for the central heating combi boiler and the washer and dryer with overhead window. There is a dormer window at the front and 2 Veltram tilt windows of double glazing installed at the rear of the house.

Attic/entresol
On the attic floor there is a fixed, open staircase that gives access to roof ridge with there a the mezzanine floor with a bedroom.

North facing garden:
The backyard is really gorgeous!
Behind the garden is a stone shed with over 1/3rd of the gable roof a storage attic. The shed has 2 power points, also ideal for charging the electric bicycle. Through the double gate door, the garden is accessible by motorcycle.
At the rear wall is an outdoor tap with water drainage.

Details:
- Original details such as ancient beamed ceilings, wall anchors, sash windows and old Dutch tiles.
- In the side wall of the house (under the gate), appears to be a former opening to the house. This is not currently in use as an entrance.
- Tabletop refrigerator is defective.
- Ground floor heating no longer heats up.
- There will be a non-occupant clause in the deed of sale as the sellers have not occupied the property.

Improvements approx:
- 2022 Window frames painted by recognized painting company.
- 2018 Kitchen and electrical installation has been renewed.

Delivery: In consultation

Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchase broker.
The NVM purchase broker stands up for your interests and saves time, money and worries

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Beschikbaar

Toegevoegd

29-09-2023

Vraagprijs

€ 600.000,- k.k.

Appartement vve bijdrage

€ 0,-

Woonoppervlakte

124 m2

Perceeloppervlakte

140 m2

Externe bergruimte

10 m2

Gebouwgebonden buitenruimte

0 m2

Overige inpandige ruimte

11 m2

Inhoud

513 m3

Aantal kamers

5

Aantal slaapkamers

3

Bouwvorm

Bestaande bouw

CV ketel type

Intergas Xtreme

Soort(en) verwarming

Cv Ketel, Open Haard

CV ketel bouwjaar

2019

CV ketel brandstof

Gas

CV ketel eigendom

Eigendom

Soort(en) warm water

Cv Ketel

Alle kenmerken tonen Minder kenmerken tonen

Heb je vragen over deze woning?

Neem contact op met

Erik Moen RM RT

Vestiging

Vianen

Wil je ook door ons geholpen worden? Doe onze gratis huiswaarde check!

Je hebt de keuze uit een online waardebepaling of de nauwkeurige waardebepaling. Beide zijn gratis. Uiteraard is het altijd mogelijk om na de online waardebepaling alsnog een afspraak te maken voor een nauwkeurige waardebepaling. Ga je voor een accurate en complete waardebepaling of voor snelheid en gemak?