Te koop: Bedrijfsappartementen

Handboog 6, 3994 AD Houten

€ 127.000,- v.o.n.

Beschrijving

Lees meer
BEGIN 2022 START BOUW!!

'bloX21' - Nieuwbouw op maat!

NOG 7 UNITS BESCHIKBAAR.

Op de Kruisboog zijn wij voornemens een plan met maatschappelijke bedrijfsruimtes voor zorg- en sportaanbieders te realiseren. In het plan zijn 14 bedrijfsappartementen opgenomen met afmetingen vanaf 75 m² tot ca. 300 m², verdeeld over één of twee verdiepingen. Combinaties en indelingsmogelijkheden maken het mogelijk voor iedere geïnteresseerde ondernemer een passende oplossing te realiseren. Moderne en betaalbare huisvesting voor het MKB-bedrijf in zorg of sport in Houten en regio. Een waardevolle investering met toekomst. Het gehele plan beslaat een oppervlak van 1.650 m². Ieder appartement heeft een eigen entree. De verdieping is bereikbaar met trap en lift.

De bouw start bij verkoop van 60 % van het aantal appartementen. Eerder gerealiseerde plannen geven een goed beeld van de plankwaliteit.

Het project bestaat uit 2 verdiepingen met in totaal 15 bedrijfsappartementen. Het plan is opgezet op basis van een raster van 5x5m1 met zowel op begane grond als verdieping een verbindingsstrook van 5m1. Hierdoor zijn alle appartementen te realiseren met een eigen toegang en liggen ze allemaal aan een buitengebied. Op de begane grond is deze strook een verbindingsgang tussen plein en parkeerplaats. Op de verdieping vormt deze strook de toegangsweg naar de appartementen op de verdieping. Via een trap, met een mooi doorzicht naar de verdieping, en een lift is de verdieping voor iedereen bereikbaar. De groenstroken rondom het plan worden zoveel mogelijk toegewezen aan de aanliggende appartementen. De verbindingsstrook op de verdieping kan ook gedeeltelijk ingericht worden als terras. Daarnaast zijn er enkele appartementen met een eigen dakterras. De gevels van het plan worden uitgevoerd in metselwerk met een rustieke gevelsteen en verticaal gerichte sandwichelementen in staal. Het plan krijgt daarmee zowel een klassiek als modern karakter. Glasgedeelten zijn uitgevoerd in aluminium met aan de bovenzijde ruimte voor het aanbrengen van een bedrijfsnaam en logo. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf de Kruisboog. Alle appartementen hebben de beschikking over 1 of 2 genummerde parkeerplaatsen op de parkeerstrook langs de Rondweg. Voor bezoek zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

De bouw wordt gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO). De kopers/eigenaren zijn verplicht deel te nemen in de Vereniging van Eigenaren welke het collectieve gedeelte beheert. Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand.

De ontwikkelaar biedt de koper de mogelijkheid meerwerkopties te laten uitvoeren, mits deze tijdig bekend zijn en er overeenstemming is over de meerkosten in verband met de voortgang van de bouw. In overleg kunnen aanpassingen in het plan worden gerealiseerd, zodat u als koper nog invloed heeft op de inrichting van uw bedrijfsunit. De ontwikkelaar zal aanpassingen en opties aanbieden voor het aangaan van een koopovereenkomst. U bent dus vooraf op de hoogte van de kosten. De overeengekomen prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en zijn vast tot en met de oplevering. Het is koper (zonder schriftelijke toestemming van de verkoper) niet toegestaan tijdens de bouw, zelf of door derden, werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de onderhavige ruimte(n). In overleg met de aannemer kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt. Aanpassingen aan de gevels zijn uitsluitend mogelijk als het de indeling van de ramen en het aantal ramen betreft.

Unit Oppvl. in m² Verkoopprijs v.o.n. te vermeerderen met BTW
2 112,00 € 194.000,=
3 104,00 € 180.000,=
7 94,00 € 167.500,=
10 75,00 € 128.500,=
11 125,00 € 210.000,=
12 75,00 € 127.000,=
14 112,00 € 192.500,=

Begane Grondvloer: De begane grondvloer zal worden uitgevoerd in betonnen kanaalplaten en worden afgewerkt met een zand-cement dekvloer. Vloerdikte en wapening worden gebaseerd op een vloerbelasting van 500 kg/m². De onderzijde van de betonvloer zal worden voorzien van isolatie, Rc = 4,5 m²K/W.
Constructie: De constructie voor het bevestigen van gevel, dak en verdiepingsvloeren zal worden uitgevoerd m.b.v. stalen constructieprofielen en dragend kalkzandsteen metselwerk of betonnen wanden. Ten behoeve van het opvangen van de verdiepingsvloer worden opleggingen in het metselwerk en/of stalen balken en kolommen voorzien. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed. De staalconstructies worden niet geschilderd. De definitieve constructiewijze kan in overleg met de aannemer nog worden aangepast..

Verdiepingsvloer: De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in prefab betonplaten en afgewerkt met een zand-cementdekvloer. Vloerbelasting verdiepingsvloer is 500 kg/m². De verdiepingsvloer is tevens het plafond van de appartementen op de begane grond. Dit plafond wordt voorzien van spuitstucwerk.
Scheidingswanden: De scheidingswanden tussen de appartementen worden uitgevoerd in casco-kalkzandsteen of betonnen elementen conform eisen. De wanden worden behangklaar afgewerkt, geschikt voor aanbrengen behang of sauswerk
Dak en Dakafwerking: Het dak wordt uitgevoerd in prefab betonplaten, die worden voorzien van de vereiste isolatie. Het dak wordt afgewerkt met een bitumenlaag of kunststofbedekking . Gevelranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel. De binnenzijde van de dakplaten wordt afgewerkt met spuitstucwerk. Rc = 6,0 m²K/W.

Gemetselde gevel: De gevel wordt opgebouwd uit bakstenen, een luchtspouw, thermische isolatie en een kalkzandsteen of betonnen binnenblad. Het binnenblad wordt behangklaar afgewerkt. Het binnenblad kan deels ook worden uitgevoerd in sandwichplaat of beton. Rc = 4,5 m²K/W.
Staalplaat gevel: De gevel wordt opgebouwd uit sandwichplaat-constructie. De stalen binnendoos(of binnenzijde sandwichplaat) is sendzimir verzinkt en wordt afgewerkt met voorzetwand van gipsplaat en behangklaar. De binnendoos wordt gevuld met thermische isolatie. De buitenplaat is sendzimir verzinkt en voorzien van een PVF2 coating dik 25 micron, model golfprofiel 18/76. (gevels gelegen langs naburige panden worden voldoende brandwerend uitgevoerd overeenkomstig de eisen).
De kozijnen, welke zijn opgenomen in het gevelmetselwerk, worden uitgevoerd in aluminium.

Gevelkozijnen en puien: In de gevel worden aluminium kozijnen en puien in kleur opgenomen. De puien worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk in de kwaliteit SKG**.
Trappen: Voor het bereiken van de verdieping van appartement 8 wordt een open vuren houten trap toegepast. De trap is afgewerkt met een grondlaag voor schilderwerk.
Meterkasten: Ieder appartement wordt voorzien van een prefab meterkast t.b.v. de nutsinvoeren.
Installaties: Er worden geen installaties in de appartementen opgenomen. Wel is voorzien in aansluitingen voor nutsbedrijven(gas, elektra en water) en wordt een afgedopt afvoerpunt voor de riolering aangebracht.

Terreinafwerking: Het terrein rondom het bedrijfspand wordt bestraat met bkk straatklinkers. Parkeerplaatsen worden t.o.v. de rijweg gemarkeerd middels stroken klinkers of parkeervak in een afwijkende kleur. Er is ook voorzien in een plek voor het stallen van fietsen. Het regenwater wordt opgevangen in infiltratiekratten o.i.d. en zodoende geïnfiltreerd in de bodem.

Aansluiting Nutsbedrijven: De aansluitingen voor de nutsbedrijven worden verzorgd en hiervoor zal langs de gevel een meterkast worden geplaatst.
De aansluitingen zijn als volgt gespecificeerd:
Gasaansluiting. deze vervalt uit oogpunt van duurzaamheid
Elektra-aansluiting; per bedrijfsunit wordt een aansluiting verzorgd van 3 x 25A
Wateraansluiting via Vitens; iedere bedrijfsunit zal worden voorzien van een aansluiting op het waterleidingnet, met een maximale capaciteit van 1 m3 per uur.
Per bedrijfsunit wordt voorzien in een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Afwijken: Van bovenstaande omschrijvingen mag worden afgeweken, indien geen afbreuk wordt gedaan aan functionele en technische kwaliteiten van het bedrijfsverzamelgebouw. Er zal, naar aanleiding van wijzigingen, nimmer een verrekening plaatsvinden met de koper.

Algemeen: Bij de aanneemsom is inbegrepen een naamsaanduiding van het bedrijf in het daarvoor bestemde frame zoals opgenomen in de buitengevels. Indien zich verstoppingen of breuk aan de rioleringen voor­doen, veroorzaakt door grondverzakking ligt dit buiten de macht van de aannemer. De aannemer behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in materiaal en afwerkingen. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van boven bedoelde is niet mogelijk. Meerwerk zal pas dan worden uitgevoerd als hierover ­schriftelijke overeenstem­ming is bereikt. Bij tegenstrijdigheden van de perspectieven en de inhoud van deze technische omschrijving is de inhoud van de technische omschrijving bindend. Opties als bijvoorbeeld; verwarming, verdere inrichting, aanvullende installaties, etc. zijn in nader overleg goed bespreekbaar.

Garanties: Voor een overzicht van de garanties verwijzen wij naar het verkoopboekje, welke bij ons is op

Kenmerken

Lees meer
Overdracht
Referentienummer 17304/338543
Prijs € 127.000,- v.o.n.
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Maandag 30 oktober 2017
Laatste wijziging Maandag 10 januari 2022
Bouw
Type object Bedrijfshal
Eveneens Maatschappelijk vastgoed
Soort bouw Nieuwbouw
Bouwjaar 2021
Oppervlaktes en inhoud
Bruto vloeroppervlakte 1.629 m²
Locatie
Ligging Bedrijventerrein
  • Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting
  • Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting
Kom langs - of - Maak een afspraak