Alles over het taxeren van een huis in Utrecht

Heb je een taxatie nodig van je huis in Utrecht omdat bijvoorbeeld de bank daar om vraagt? Als je dit nog niet eerder hebt laten doen, heb je ongetwijfeld een aantal vragen. Wat is een taxatie eigenlijk? Hoe werkt het taxeren van een woning? Wanneer moet je je woning laten taxeren en waarom eigenlijk? Wat kost het laten taxeren van je huis of appartement in Utrecht? Wie mag een huis taxeren? Aan welke eisen moet het taxatierapport voldoen? Moet dit perse een NWWI taxatierapport zijn? Wat is het verschil tussen een goedkope en een dure taxateur? Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie? Kan ik de taxatiewaarde beïnvloeden? Kan ik ook online mijn huis laten taxeren? Kan ik ook een bedrijfspand laten taxeren? Op al deze vragen vind je hier het antwoord.

Wat is een taxatie?

Het taxeren van een huis of appartement is het uiterst zorgvuldig vaststellen van de marktwaarde aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen. Het uitvoeren van een woningtaxatie is maatwerk. Iedere woning is anders. Bij het vaststellen van de waarde van een huis spelen een aantal belangrijke factoren mee, zoals (grond)oppervlak, locatie, onderhoud, afwerkingsniveau en ligging. Daarnaast is een goed gevoel voor de markt bij de waardering van ieder specifiek object essentieel.Het belang van een juiste taxatie is voor de opdrachtgever groot. Immers, bij het nemen van een goede beslissing vormt de taxatiewaarde de basis.

Waarvoor heb ik een taxatierapport nodig?

Er zijn meerdere situaties denkbaar waarvoor je een taxatierapport nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de volgende doeleinden:

Taxatie huis voor aankoop

Het is verstandig om je woning of appartement te laten taxeren voor een aankoop waardoor je weet wat de woning waard is en wat je ervoor kan betalen.

Taxatie huis voor verkoop

Ook is het van belang om je woning of appartement te laten taxeren voordat je de woning te koop zet zodat je zeker weet dat de juiste prijs wordt betaald. 

Taxatie huis voor de bank of het oversluiten van een hypotheek (ook met NHG)

Ook voor het afsluiten van een hypotheek bij aankoop of bij het oversluiten van een hypotheek zal een bank vragen om een taxatierapport.

Taxatie huis voor een lagere hypotheekrente

Zit er overwaarde in je woning of in je appartement? Als je dit bij de bank aantoont met een taxatierapport is de kans groot dat je in een lagere risicoklasse uitkomt en je hypotheekrente naar beneden gaat. Een besparing die kan oplopen van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

Taxatie huis voor een bouwdepot

Ga je verbouwen? Ook dan is het goed om te weten wat de waardestijging is van de woning na de verbouwing. Weegt de investering op tegen de waardestijging en hoe kom ik uit met mijn bouwdepot? 

Taxatie huis voor erfbelasting

Ook voor de afwikkeling van een nalatenschap en voor het vaststellen van de hoogte van de erfbelasting is een taxatie van belang. Het taxatierapport is dan vereist om discussie te voorkomen met de belastingdienst of om discussie te voorkomen met de overige erfgenamen.

Taxatie huis voor het vaststellen van de WOZ waarde

Jaarlijks wordt door de gemeente de WOZ waarde van je woning vastgesteld. Vanachter het bureau, veelal op basis van subjectieve gegevens. Wij stellen de waarde objectief voor je vast in een taxatierapport waarmee je (veelal succesvol) bezwaar kunt maken tegen de WOZ waarde. 

Taxatie huis bij scheiding

Bij een boedelscheiding dient de woning te worden getaxeerd om een onderlinge discussie te voorkomen omtrent de waarde van de woning. Ook als één van beiden in de woning wil blijven wonen zal er een taxatierapport nodig zijn omdat de hypotheek dan wordt overgenomen door degene die in de woning blijft en de bank dan graag de waarde van de woning wil weten.

Verschil taxatie en waardebepaling

Bij een taxatie en bij een waardebepaling wordt in beide gevallen dezelfde waarde vastgesteld, namelijk de marktwaarde. Het verschil is dat er bij een taxatie een officieel en uitgebreid taxatierapport wordt opgesteld, terwijl bij een waardebepaling mondeling de woningwaarde wordt afgegeven en je op basis daarvan een bepaalde beslissing kunt nemen (bijvoorbeeld of je je huis wilt verkopen). Uiteraard kun je daarna eventueel alsnog een taxatierapport laten opstellen.

Beïnvloeden taxatiewaarde 

Nee, je kunt de taxatiewaarde niet beïnvloeden. De waarde wordt geheel onafhankelijk vastgesteld op basis van wat er tijdens de opname van het pand wordt waargenomen. De enige manier om de waarde te beïnvloeden is door het laten mee-taxeren van een verbouwing of woningverbetering. Dan wordt bij het vaststellen van de waarde met het uitvoeren van de werkzaamheden rekening gehouden.

Online mijn huis laten taxeren

Je kunt je woning online laten taxeren. Dit is echter geen nauwkeurige taxatie. Bij online taxeren wordt er slechts gekeken naar woonoppervlak, woningtype en grondoppervlak. Het meest belangrijke, namelijk het onderhoud, de afwerking, de uitstraling van de woning, de ligging en de kennis van de markt worden buiten beschouwing gelaten. Wij adviseren om voor het taxeren van je huis altijd een erkend taxateur in te schakelen.

De Keizer makelaarsgroep is een erkend taxateur in Utrecht

De Keizer makelaarsgroep heeft een aparte taxatieafdeling (De Keizer Taxateurs) die voor jou op deskundige wijze een (gevalideerd NWWI) taxatierapport verzorgt voor je huis in Utrecht. Dagelijks waarderen wij velen objecten in het onroerend goed, zowel voor particulieren als instellingen, beleggers en bedrijven. Onze ervaren taxateurs beschikken over de vereiste diploma’s, up-to-date kennis dankzij een jaarlijkse educatie, actuele kennis van de markt en vooral jarenlange ervaring. Wij benaderen ieder object kritisch doch genuanceerd waarbij de waarde met grote zorgvuldigheid en deskundigheid wordt vastgesteld. Onze erkende taxateurs zijn lid van zowel de NVM als de Stichting VastgoedCert en staan ingeschreven in het NRVT. Wij dragen zorg voor de taxatie aanvraag bij het NWWI, het inplannen van de afspraak, opname van de woning en het uitbrengen van het taxatierapport. Binnen circa drie werkdagen na opname van de woning ontvang je een uitgebreid digitaal taxatierapport.

NWWI taxatie 

Wat kost een taxatie en waaraan moet het taxatierapport voldoen?

De kosten voor een (gevalideerd) taxatierapport bedragen:

€ 795,00 inclusief BTW en NWWI validatie kosten (zonder verbouwing)
€ 895,00 inclusief BTW en NWWI validatie kosten (waar een voorgenomen verbouwing mee dient te worden getaxeerd)

Met deze prijzen zijn wij niet de goedkoopste taxateur, maar we voeren de taxatie wel uiterst nauwkeurig uit en dragen zorg voor een zorgvuldige en tijdige rapportage van de getaxeerde waarde.

Het taxatierapport bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

uitgebreide omschrijving van het onroerend goed, inclusief afmetingen;
de omgevingsfactoren;
de mate van courantheid;
het bouwkundige en technische oordeel;
kadastrale recherche en onderzoek naar erfdienstbaarheden en zakelijke rechten;
de marktwaarde met een onderbouwing middels twee modelmatige rapporten (MIDAS en CALCASA), alsmede een onderbouwing met drie eigen referenties; 
foto('s) van het getaxeerde.

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt door de bank altijd om een NWWI taxatie gevraagd. Het NWWI is een afkorting voor het Nederlands Woning Waarde Instituut. Dit instituut valideert taxatierapporten die zijn opgesteld door de aangesloten taxateurs en controleert of het voldoet aan de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Dit maakt het rapport objectief en betrouwbaar. Of een taxatierapport door het NWWI gevalideerd moet worden hangt af van  het doel van de taxatie. In een enkel geval is een NWWI taxatie niet verplicht. Vraag dit dus altijd na.

NWWI woningtaxatie aanvragen

Taxatie van een bedrijfspand

Wij verzorgen ook taxaties van bedrijfspanden. Gelet op de complexiteit van een bedrijfstaxatie wordt er na een inventarisatie van de opdracht een op maat gemaakte offerte uitgebracht. Een bedrijfstaxatie voldoet aan de thans geldende European Value Standards (EVS-IVS normen). Prijzen voor bedrijfstaxaties zijn op aanvraag.

Taxeer mijn bedrijfspand

Per jaar verstrekken bijna 400 cliënten ons de opdracht tot taxatie. Wil je ook je huis in Utrecht door ons laten taxeren? Vraag direct aan NWWI taxatie aan of vul in geval van een bedrijfspand het contactformulier in en we nemen snel contact met je op.