Hennepteelt, hoe kan je dit voorkomen?

Zo maar een praktijkvoorbeeld, je verhuurt je huis aan een onbekende en je krijgt een telefoontje van de politie dat er een illegale hennepteelt is aangetroffen en er brand is uitgebroken als gevolg van het geknoei met de elektra. De brand is gelukkig geblust, maar de burgemeester heeft besloten de woning te sluiten. En tot overmaat van ramp weigert de verzekering de schade uit te keren en zegt je bank de hypotheek op.

 

Het overkwam Henny. Hij is het er niet mee eens. Hij stelt zich op het standpunt dat hij het pand verhuurt en helemaal niets af wist van de illegale hennepteelt. Hem valt geen verwijt te maken. De burgemeester is het niet met hem eens en zet de sluiting door. Henny stapt naar de rechter. Wat kan je doen om dit te voorkomen?

Eerlijkheid biedt te zeggen, dit kun je niet geheel voorkomen. Je kunt er wel alles aan doen om het risico tot een minimum te beperken. Zorg er in ieder geval voor dat je de kandidaat goed screent op goed huurderschap en kredietwaardigheid. Vraag tenminste altijd een kopie legitimatie (en laat het origineel tonen), een werkgeversverklaring, drie opvolgende loonstroken met corresponderende salarisstortingen en een uittreksel uit het bevolkingsregister. Controleer of het uitgekeerde salaris correspondeert met het jaarinkomen op de werkgeversverklaring en check of op alle documenten BSN gelijk is. Accepteer nooit contante betalingen of stortingen vanaf een GWK. Vertrouw je het niet helemaal? Neem dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld op de werkgeversverklaring. Is dit een mobiel nummer? Zoek dan het vast nummer van het bedrijf op. Bij een mobiel nummer kan iemand zich namelijk voordoen als de contactpersoon.

Laat ook een artikel in de huurovereenkomst opnemen dat hennepteelt verboden is en dat ontbinding van de huurovereenkomst volgt ingeval er toch illegale activiteiten worden geconstateerd. Verbind hier tevens een stevig boetebedrag aan ter compensatie van eventuele schade.

Wat je het liefst zou willen is elke maand even langs de woning gaan om deze te contoleren. Dat kan echter niet zomaar. De huurder heeft recht op “ongestoord woongenot”. Dit betekent dat je als verhuurder niet zomaar onaangekondigd binnen kunt komen vallen om de woning te inspecteren. Vraag de huurder eerst of je langs mag komen. Maar ook dan weet je niet of de huurder je binnen laat. Dat is hij namelijk niet verplicht. Dit kun je alleen afdwingen door met de huurder af te spreken dat je regelmatig aangekondigd langs komt om te controleren. Neem dit als extra artikel op in de huurovereenkomst. Let goed op de interval die je hierbij hanteert. Hennepteelt heeft een cyclus van acht tot tien weken. Je doet er goed aan ieder kwartaal te inspecteren, of nog beter iedere twee maanden. Maak bij ieder bezoek een aantal foto’s om je bevindingen te registreren.

Die controles heeft Henny wel degelijk uitgevoerd, notabene op advies van de gemeente ter voorkoming van een hennepkwekerij. Henny vindt dat hij al het mogelijke heeft gedaan om een hennepteelt te voorkomen en is van mening dat zijn woning ten onrechte is gesloten. De rechter oordeelt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zo heeft Henny voldoende voorzorgsmaatregelen getroffen, waarbij van doorslaggevend belang is dat hij bij het uitvoeren van de controles heeft gehandeld volgens het gemeentelijk advies.

Tip: Informeer voor het aangaan van een huurovereenkomst bij de gemeente naar het beleid voor het voorkomen van hennepteelt en volg dit advies samen met bovenstaande punten op!

Bron: Tips & Advies Vastgoed d.d. 11 mei 2019 en 25 mei 2019.

Kom langs - of - Maak een afspraak